ZRC SAZU Ciril Prestor: Ko sem nosil vojaško suknjo. Pot po svetu od leta 1913 - 1918.


Dnevnik
Galerija
CV
Ostalo gradivo
"Čudno je, da imajo spomini, ki prihajajo, dve lastnosti. Vsi so tako silno tihi, to je najmočnejše na njih, in še takrat, kadar v resnici niso tako tihi, ustvarjajo občutek, da so. To so neslišne prikazni, ki se s pogledi in gibi, brez besed in molče pogovarjajo z menoj - in njihov molk me tako pretrese ..." 
(Erich Maria Remarque, prevedel Janko Moder, Na Zahodu nič novega, Založba Obzorja Maribor,1981, 85)

 

Oto Luthar: O žalosti niti besede, Založba ZRC 2000

Gradivo© uredila: Alenka Koren

Za splet priredil: Uroš Parazajda